Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 23. studenoga. 2018. godine ( petak ).

Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (14.11.2018.)

Licitacija će se održati 15. studenoga. 2018. godine ( četvrtak ).Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi.

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Licitacija će se održati 31. listopada 2018. godine (srijeda).

Javno nadmetanje će se održati 06.11.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 15. listopada. 2018. godine ( ponedjeljak).

Licitacija će se održati 01. listopada. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 13. rujna. 2018. godine (četvrtak).

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana