Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Predmet licitacije su drvni sortimenti- crnog i bijelog bora

redmet licitacije su drvni sortimenti- bukovog ogrjeva

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju

Javno nadmetanje će se održati 18.05.2021. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 29. travnja 2021. godine (četvrtak).

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju.

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju.

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju

Licitacija će se održati 8. travnja 2021. godine (četvrtak).

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 28
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana