Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 20.prosinca, 2022. godine (utorak).

Predmet licitacije su drvni sortimenti Jela/Smreka iz Šumarije Glamoč, G.J. Staretina Golija, odjel 61 a (trupci oštećeni gelerima)

Javno nadmetanje će se održati 08.12.2022. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 20.listopada, 2022. godine (četvrtak).

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 33
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana