Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 31.kolovoza. 2018. godine (petak).

Licitacija će se održati 09.srpnja. 2018. godine ( ponedjeljak ).

Licitacija će se održati 04. lipnja. 2018. godine (ponedjeljak).

Licitacija će biti 22. svinja 2018. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 17.05.2018. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će biti 17. travnja 2018. godine (utorak).

Licitacija će se održati 14.ožujka. 2018. godine ( srijeda ).

Licitacija će biti 02.ožujka. 2018. godine ( petak ).

Licitacija će biti 20.prosinac 2017. godine (srijeda).

Licitacijaće biti 29.studeni 2017. godine (srijeda). Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci.

« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana