Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 04.prosinca, 2020. godine (petak).

Licitacija će se održati 24.studenog, 2020. godine (utorak).

Licitacija će se održati 24.studenog, 2020. godine (utorak).

Javni oglas za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju.

Licitacija će se održati 20.listopada, 2020. godine (utorak).

Licitacija će se održati 20.listopada, 2020. godine ( utorak ).

Stručni suradnik za zajedničke poslove – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Direkciji Društva u Kupresu.

Licitacija će se održati 6. listopada 2020. godine (utorak).

« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 27
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana