Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Neposredna pogodba će se održati 27.11.2017. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati. Predmet natječaja su slijedeća osnovna sredstva: motorna vozila

Licitacija će biti 27. listopada 2017. godine (petak).

Licitacijaće biti 11. listopada 2017. godine (srijeda).

Licitacija će biti 21. rujna 2017. godine (četvrtak).

Predmet nadmetanja: Prodaja šumskih drvnih sortimenata na panju.

Licitacija će biti 11.srpnja 2017. godine (utorak).

Licitacija će biti 14. lipnja 2017. godine (srijeda).

Licitacija će biti 8. lipnja 2017. godine (četvrtak).

Licitacijaće biti 30. svibnja 2017. godine (utorak).

Licitacija će biti 26. travnja 2017. godine (srijeda).

« 2 3 4 56 7 8 »
Stranica: 5 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana