Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će biti 30. ožujka 2017. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 24. veljače 2017. godine (petak).

Licitacija će biti 6. prosinca 2016. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 08.12.2016. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će biti 17. studenoga 2016. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 3. studenoga 2016. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 25. listopada 2016. godine (utorak).

Temeljem Odluke Uprave društva broj:01/1-76/2015. od 26. veljače 2015.godine raspisujem NATJEČAJ o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

Licitacija će biti 14. rujna 2016. godine (srijeda).

Licitacija će biti 1 rujna 2016. godine (četvrtak).

« 3 4 5 67 8 9 »
Stranica: 6 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana