Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacijaće biti 17. kolovoza 2016. godine (srijeda).

Licitacijaće biti 21. srpnja 2016. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 12. srpnja 2016. godine (utorak).

Licitacija će biti 17. lipnja 2016. godine (petak).

Licitacija će biti 21. travnja 2016. godine (četvrtak).

Licitacija će biti 30. ožujka 2016. godine (srijeda).

Licitacija će biti 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak). Predmet licitacije je deklasirani ogrjev (bukva)

Licitacija će biti 26.01.2016. Predmet licitacije je deklasirani ogrjev. Mjesto prodaje je šumarija B. Grahovo.

Licitacija će biti 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak). Predmet licitacije je deklasirani ogrjev (bukva)

Objavljuje se natječaj za izbor Vanjskog revizora za poslovnu 2015. godinu. Predmet revizije je revizija financijskog poslovanja ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za 2015. godinu.

« 4 5 6 78 9 10 »
Stranica: 7 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana