Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Predmet licitacije je 9 lovačkih karabina M-70 Crvena zastava kalibra 8x57. Zainteresirani za javno nadmetanje moraju imati odobrenje za nabavljanje oružja nadležne policijske postaje. Licitacija će biti održana 12.09.2015 u šumariji Tomislavgrad

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva - motorna vozila. Javno nadmetanje će se održati 03.09.2015. u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

Predmet licitacije su: svi drvni sortimenti (bukva), deklasirani ogrjev, deklasirano celulozno drvo j/s. Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo i Glamoč.

Predmet natječaja su sljedeća osnovna sredstva - motorna vozila. Javno nadmetanje će se održati 04.08.2015. u sali za sastanke Direkcije sa početkom u 11:00 sati.

Predmet licitacije su: svi drvni sortimenti (j/s i bukva), deklasirano celulozno drvo, trupci j/s, deklasirani ogrjev i deklasirani trupci. Mjesta prodaje su šumarije Glamoč i Drvar.

Predmet licitacije je 9 lovačkih karabina M-70 Crvena zastava kalibra 8x57. Zainteresirani za javno nadmetanje moraju imati odobrenje za nabavljanje oružja nadležne policijske postaje. Licitacija će biti održana 27.07.2015 u šumariji Tomislavgrad.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti - pretprodaja na panju (bukva, j/s), te deklasirano celulozno drvo (j/s). Mjesta prodaje su šumarije Tomislavgrad i Drvar.

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti na panju (bukva, j/s), drvni sortimenti sa mogućim oštećenjima od gelera. Mjesta prodaje su šumarije Bos. Grahovo i Glamoč.

Predmet prodaje su: svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture, svi drvni sortimenti iz odjela, drvni sortimenti sa mogućim oštećenjima od gelera, deklasirani drvni sortimenti. Mjesta prodaje su šumarije: Tomislavgrad, Bos. Grahovo i Glamoč

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u "Službenim novinama F BiH". Prijave dostaviti na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom "prijava na natječaj za direktora Odjela interne revizije"

« 6 7 8 910 11 12 »
Stranica: 9 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana