Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Na neodređeno vrijeme za radna mjesta: Referent za prodaju, Stručni suradnik za pravne poslove, Stručni suradnik za projektiranje putova i vlaka, Referent ulaza

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijskih jedinica.

Raspisuje se Natječaj za prijem u radni odnos i to: NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta: 1. Revirnik I ( 1 izvršitelj ), 2. Projektant (1 izvršitelj), 3. Čuvar objekata (1 izvršitelja).

Javno nadmetanje će se održati 10.12.2020. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 04.prosinca, 2020. godine (petak).

Licitacija će se održati 24.studenog, 2020. godine (utorak).

Licitacija će se održati 24.studenog, 2020. godine (utorak).

Javni oglas za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 24
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana