Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju.

Licitacija će se održati 20.listopada, 2020. godine (utorak).

Licitacija će se održati 20.listopada, 2020. godine ( utorak ).

Stručni suradnik za zajedničke poslove – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Direkciji Društva u Kupresu.

Licitacija će se održati 6. listopada 2020. godine (utorak).

Licitacija će se održati 22.rujna, 2020. godine ( utorak)

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje: Izvršnog direktora za poslove financija, računovodstva i komercijale

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos

Predmet licitacije su drvni sortimenti- bukovog ogrjeva

12 3 4 »
Stranica: 1 od 23
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana