Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 13. srpnja 2020. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 12. lipnja 2020. godine (petak).

Licitacija će se održati 08.lipnja 2020. godine ( ponedjeljak).

Licitacija će se održati 02.lipnja 2020. godine (utorak).

Javno nadmetanje će se održati 02.06.2020. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 27. svibnja 2020. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 26 svibnja 2020. godine (utorak).

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Licitacija će se održati 7. svibnja 2020. godine (četvrtak).

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje: Direktora Društva Izvršnog direktora za poslove šumarstva i Izvršnog direktora za poslove financija, računovodstva i komercijale

12 3 4 »
Stranica: 1 od 21
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana