Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Natječaj za prijem u radni odnos

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Predmet licitacije su drvni sortimenti- bukovog ogrjeva

Predmet licitacije su drvni sortimenti- bukovog ogrjeva

Predmet licitacije su drvni sortimenti- bukovog ogrjeva.

Raspisuje se Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto: Savjetnik za kadrovske poslove (1 izvršitelj).

12 3 4 »
Stranica: 1 od 28
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana