Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Raspisuje se javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u zakup poslovne zgrade u privredi.

Natječaj za prijem u radni odnos

Licitacija će se održati 08.srpnja, 2022. godine (petak).

Natječaj za prijem vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

12 3 4 »
Stranica: 1 od 31
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana