Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Javno nadmetanje će se održati 30.01.2020. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 10. listopada 2019. godine (četvrtak).

Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (26.09.2019.)

Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (23.09.2019.)

Licitacija će se održati 11.rujna. 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 04.rujna. 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 2. rujna 2019. godine (ponedjeljak).

Licitacija će se održati 30. kolovoza 2019. godine (petak) .

Licitacija će se održati 21. kolovoza 2019. godine (srijeda).

Licitacija će se održati 20. kolovoza 2019. godine (utorak). 2. Predmet licitacije

12 3 4 »
Stranica: 1 od 20
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana