Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.
Javno otvaranje ponuda će se održati 19.12.2018. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog tijela, adresa ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb.

Nabava, implementacija i održavanje informacijskog sustava za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz anexa II dio b zakona o javnim nabavama - sječa, izrada i izvoz (29.11.2018.)

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

redmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz Anexa II dio b zakona o javnim nabavama - sječa, izrada i izvoz (17.08.2018.) - Tomislavgrad

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

Predmetpostupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnihsortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 24
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana