Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.
Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2019. godinu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata

Obavijest o nabavi objavljena na portalu javnih nabava dana: 19.04.2019. godine, broj: 1101- 1-2-58/19, Nabava radova pokrenuta odlukom o pokretanju postupka nabave usluga sanitarne sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela, predviđenih u financijskom planu i Planu nabave za 2018. godinu.

Javno otvaranje ponuda će se održati 19.12.2018. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog tijela, adresa ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres, Splitska bb.

Nabava, implementacija i održavanje informacijskog sustava za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 26
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana