Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.
Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata (29.06.2020.)

Obavijest o nabavi informatičke opreme, usluge servisiranje i isporuke rezervnih dijelova i materijala za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 07.05.2020. god., broj; 1101-1-1-28-3-15/20.

Odluka - Obavijest o javnoj nabavi roba za potrebe kantine

Odluka javna nabava servisiranja motornih vozila br. 1101-1-2-26-3-14-20

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sanitarne sječe, na temelju potreba ugovornog tijela iskazanih u ovom Pozivu.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela

Nabava elektromaterijala 01/1-15720 - odluka

Nabava roba široke potrošnje br. 01/1-157-20 - odluka

12 3 4 »
Stranica: 1 od 26
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana