Javna nabava
Obavijest o javnoj nabavi.
Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sanitarne sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata.

Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 27
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana