Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Sastanak je održan na temu analize prošlogodišnjih požara, prevencije požara odnosno pripreme za nadolazeću požarnu sezonu

U razdoblju od 26. do 28. travnja postavljene su klopke za potkornjake u svrhu nadziranja te redukcije populacije najznačajnijih bioloških štetnika.

Dana 19.03.2018. u prostorijama šumarije Bosansko Grahovo održana je edukacija uposlenika na temu "Primjena žičara u šumarstvu" predavač Vinko Mamić, mag.ing.silv.

U ponedjeljak 12.03.2018.godine održana je edukacija na temu "Organizacija rada u šumarstvu", edukaciju je pripremio i izlagao mag.ing.silv. Mijo Ćosić

Snimke iz zraka šteta nastalih utjecajem požara tijekom kolovoza 2017. godine - G.J. Međugorje Nuglašica

Od 23.08.2017. ponovno aktivni požari na površinama šumarije Bosansko Grahovo - G.J. Međugorje Nuglašica

Izvješće o radovima na gašenju požara na površinama Šumarije Bosansko Grahovo unutar G.J. Međugorje Nuglašica te G.J. Jadovnik Grahovo - lokalitet Resanovci

Tijekom jutarnjih sati dana 27.07.2017. godine primjećen požar na površinama Šumarije Bosansko Grahovo

Dana 21.07.2017. godine održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC standardima u prostorijama Šumariji Bosansko Grahovo.

« 1 23 4 5 »
Stranica: 2 od 7
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana