Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
U ponedjeljak 12.03.2018.godine održana je edukacija na temu "Organizacija rada u šumarstvu", edukaciju je pripremio i izlagao mag.ing.silv. Mijo Ćosić

Snimke iz zraka šteta nastalih utjecajem požara tijekom kolovoza 2017. godine - G.J. Međugorje Nuglašica

Od 23.08.2017. ponovno aktivni požari na površinama šumarije Bosansko Grahovo - G.J. Međugorje Nuglašica

Izvješće o radovima na gašenju požara na površinama Šumarije Bosansko Grahovo unutar G.J. Međugorje Nuglašica te G.J. Jadovnik Grahovo - lokalitet Resanovci

Tijekom jutarnjih sati dana 27.07.2017. godine primjećen požar na površinama Šumarije Bosansko Grahovo

Dana 21.07.2017. godine održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC standardima u prostorijama Šumariji Bosansko Grahovo.

Tijekom Srpnja povećanje opasnosti od požara na otvorenim prostorima

Dana 19.07.2017. godine u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo održan je sastanak ispred predstavnika Šumarije Bosansko Grahovo i interesnih skupina.

Poziv na sastanak svim interesnim skupinama u prostirijama Šumarije Bosansko Grahovo

U tijeku realizacija održavanja kamionskog puta, G.J. Gnjat Risovac RRELACIJE i ODJELI: 52/1-18, 2 sve i 19 dio

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 8
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana