Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Tijekom jutarnjih sati dana 27.07.2017. godine primjećen požar na površinama Šumarije Bosansko Grahovo

Dana 21.07.2017. godine održan je sastanak koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC standardima u prostorijama Šumariji Bosansko Grahovo.

Tijekom Srpnja povećanje opasnosti od požara na otvorenim prostorima

Dana 19.07.2017. godine u prostorijama Šumarije Bosansko Grahovo održan je sastanak ispred predstavnika Šumarije Bosansko Grahovo i interesnih skupina.

Poziv na sastanak svim interesnim skupinama u prostirijama Šumarije Bosansko Grahovo

U tijeku realizacija održavanja kamionskog puta, G.J. Gnjat Risovac RRELACIJE i ODJELI: 52/1-18, 2 sve i 19 dio

U šumariji Bosansko Grahovo održan sastanak sa drvoprerađivačima i izvođačima radova na sječi i izvozu drvnih sortimenata

U šumariji Bosansko Grahovo u tijeku je izgradnja Protupožarnog puta na G.J. Jadovnik Grahovo, projekt br. 02-2511/16.

07. - 08.06.2017. na Kupresu održana radionica us svrhu izrade HCVF vodiča za Bosnu i Hercegovinu

03.06.2017. godine djelatnici šumarije Bosansko Grahovo su održali edukaciju o osnovnim poslovima koje inžinjeri šumarstva obavljaju svakodnevno. Edukacije je održana učenicima Osnovne škole Bosansko Grahovo iz Bosanskog Grahova te Osnovne škole I

« 1 2 34 5 6 »
Stranica: 3 od 7
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana