Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Dana 30.11.2016. Šumarija Bosansko Grahovo završila je sa kompletnim radovima pošumljavanja, popunjavanja i podsijavanja. Pošumljavanje se vršilo na otvorenim površinama šumskog produktivnog neobraslog zemljišta te je vršeno u skladu sa izvedbeni

30.08.2016. djelatnici Civilne zaštite u suradnji sa Šumarijom Bosansko Grahovo izvršili su uklanjanje minsko eksplozivnog sredstva – tromblon M83 u odjelu 6, G.J. Jadovnik Drvar

Kolaudacija šumsko-uzgojnih radova izvedenih sadnjom tijekom 2014 godine unutar odjela 51 G.J. Jadovnik Grahovo

Tijekom Srpnja 2015. godine na površinama na kojima gospodari Šumarija Bosansko Grahovo došlo je do pojave požara velikih razmjera. Kroz naredni period pokušali smo procjeniti ukupnu površinu te štetu koja je nastala utjecajem požara.

Početkom ljetnih vrućina počela i sezona požara na površinama Šumarije Bosansko Grahovo, u posljednjih 10 dana 3 požara uspješno ugašena od strane djelatnika šumarije.

Djetnici Šumarije Bosansko Grahovo su izvršili sanaciju divlje deponije smeća u mjesu Luke Bosansko Grahovo

Na području gospodarenja Šumarije Bosansko Grahovo u tijeku su radovi na reguliranju odvodnje vode u smislu FSC korektivne mjere

Profesori Šumarskog fakulteta u Sarajevu izvršili kontrolu sjemenskih sastojina na području Šumarije Bosansko Grahovo

Pravovremenim reagiranjem na pojavu biljne bolesti sanitarna sječa izvršena u zakonskom roku do 30. travnja tekuće godine

Radovi njege mlade kulture bora i smreke

« 1 2 3 45 6 7 »
Stranica: 4 od 7
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana