Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Pravovremenim reagiranjem na pojavu biljne bolesti sanitarna sječa izvršena u zakonskom roku do 30. travnja tekuće godine

Radovi njege mlade kulture bora i smreke

Predstavnici ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres sudjelovali na međunarodnom znanstvenom skupu "Biodiverzitet i šumarstvo"

Doc. dr. Ahmet Lojo sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu održao je terensku nastavu za inžinjere šumarije Bosansko Grahovo na temu skupinasto-prebornog sistema gospodarenje te metodike izrade planova biotehničkih mjera za pojedine odjele

Šumski požar koji se sedam dana stihijski širio područjem između sela Marinkovci i Donje Peulje je ugašen

U petak 19.05.2014. u šumariji Bos.Grahovo dočekali smo kolege inžinjere iz Karlovca(HR) i ŠG Novog Mesta (SLO) na neformalnom druženju kako bi im pružili uvid u rad i Šumarije Bos.Grahovo i razmijenili mišljenja i ideje

U četvrtak 22.05. 2014 povodom obilježavanja svjetskog dana biloške raznolikosti izvršili smo monitoring na lokalitetu Šator, koji se nalazi u procesu HCVF visokozaštiniog područja

13.05.2014 u prostorijama Šumarije Bos.Grahovo održat će se sastanak sa strankama vezanim za lovište "Ždralovac-Nuglašica"

Edukacijsko - rekreativni izlet šumara, učenika OŠ Grahovo i ekološke sekcije OŠ IGK iz Livna, održan je u petak 04.05.2014 na Preodcu

Bliži se međunarodni dan šuma. Iz Šumarije B.Grahovo odlučili smo ovaj dan obilježiti edukacijsko-rekreativnim izletom sa učenicima OŠ Grahovo

« 2 3 4 56 7 »
Stranica: 5 od 7
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana