Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Prvi put na području kojim gospodari šumarija B.Grahovo zbog lošeg stanja sastojine odlučili smo se na oplodne sječe s prugama u odjelima 109/1 i 109/2 u G.J. Uilica.

Na području kojim gospodari šumarija Bos.Grahovo intenzivirali su se radovi vezani za šumske komunikacije

Kao i prethodnih godina, s porastom temperatura i sušnog perioda, unutar Šumarije Bos.Grahovo organizirana su protivpožarna dežurstva

Dana 10.lipnja 2013 godine u prostorijama šumarije Bosansko Grahovo održan je sastanak sa interesnim skupinama lokalnog stanovništva općine Bosansko Grahovo.

U cilju što kvalitetnije prihrane divljači u zimskim uvjetima počela je izgradnja lovne infrastrukture ( hranilica, solila i dr.) na području lovišta "Gnjat" i "Jadovnik"

Unutar Šumarije Bos.Grahovo održano je nekoliko edukacija. Sljedeća u nizu je prezentacija elaborata o zaštiti lokaliteta Šator, koja će se održati u ponedjeljak 10.06.2013. Na sastanak su pozvane su sve interesne skupine, u skladu s FSC principima

Djelatnici Šumarije Bos.Grahovo u četvrtak 25.04.2013 sudjelovali su u akciji uređenja okoliša Osnovne škole Grahovo a dan poslije održan je i planirani edukacijsko-rekreativni izlet povodom dana šuma i dana voda

Djelatnici Šumarije B.Grahovo planiraju obilježiti svjetski dan voda (22.03.2013 )i svjetski dan šuma(21.03.2013) u petak, 22.03.2013 akcijom čišćenja u suradnji sa Osnovnom školom "Grahovo" i održati edukaciju za mališane

U skladu s propisima i odredbama FSC certificiranja šuma održavanje edukacijskih programa se smatra kao jedna od obaveznih djelatnosti poduzeća, sukladno tomu, ispred Šumarije Bos.Grahovo donešen je edukacijski plan za 2013 godinu.

Sjekači i traktoristi, a logično i naši djelatnici odnedavno su počeli sa radovima u dva odjela

« 3 4 5 67 »
Stranica: 6 od 7
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana