Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Svrha ovih radova je preventivno uklanjanje nakupljene gorive tvari na rubovima postojećih protupožarnih trasa.

Djelatnici šumarije su počistili otpad uz prometnicu koja se naslanja na borovu kulturu, odjel 72 "a" gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo.

Protekli tjedan zabilježena su dva šumska požara, jedan na području gospodarske jedinice Gnjat Risovac, a drugi na području gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo.

Dugoročni cilj projekta je rehabilitacija šumske sastojine odnosno nastanak mješovite šume bukve i jele te povratak klimatogene vegetacije.

Cilj ove vježbe je pregled vatrogasne tehnike te uvježbavanje ljudstva na gašenju inicijalnih požara na otvorenom prostoru. 

Budući da se nalazimo u godini punog uroda sjemena obične jele takva povoljna okolnost je iskorištena te su sakupljene rekordne količine češera.

Pozivamo radno sposobne i nezaposlene stanovnike Bosanskog Grahova da se prijave za pošumljavanje.

U suradnji organizacijskih jedinica "Rasadnik Pržine" i "Šumarija Bosansko Grahovo" izvršene pripremne aktivnosti za sakupljanje sjemena obične jele te prva procjena uroda sjemena u 2020. godini

Ekološkom akcijom obuhvaćeni su pristupni putevi prema planini Šator. Čišćena je relacija od sela Peulje do Šatorskog jezera, sela Crnac, Tičevo i Preodac, te lokaliteti Štedra i Velika plećina.

Već četvrti dan djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo vode bitku s velikim požarom. Požar je nastao u blizini javne prometnice u naselju Pržine, lokalitet Ninkovići.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 8
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana