Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Protekli tjedan zabilježena su dva šumska požara, jedan na području gospodarske jedinice Gnjat Risovac, a drugi na području gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo.

Dugoročni cilj projekta je rehabilitacija šumske sastojine odnosno nastanak mješovite šume bukve i jele te povratak klimatogene vegetacije.

Cilj ove vježbe je pregled vatrogasne tehnike te uvježbavanje ljudstva na gašenju inicijalnih požara na otvorenom prostoru. 

Budući da se nalazimo u godini punog uroda sjemena obične jele takva povoljna okolnost je iskorištena te su sakupljene rekordne količine češera.

Pozivamo radno sposobne i nezaposlene stanovnike Bosanskog Grahova da se prijave za pošumljavanje.

U suradnji organizacijskih jedinica "Rasadnik Pržine" i "Šumarija Bosansko Grahovo" izvršene pripremne aktivnosti za sakupljanje sjemena obične jele te prva procjena uroda sjemena u 2020. godini

Ekološkom akcijom obuhvaćeni su pristupni putevi prema planini Šator. Čišćena je relacija od sela Peulje do Šatorskog jezera, sela Crnac, Tičevo i Preodac, te lokaliteti Štedra i Velika plećina.

Već četvrti dan djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo vode bitku s velikim požarom. Požar je nastao u blizini javne prometnice u naselju Pržine, lokalitet Ninkovići.

Dana 18.03.2020. godine u odjelima 73/1, 73/2 i 74 Gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo, Šumskogospodarskog područja Bosanskograhovskog uočen je šumski požar. Gašenju su pristupili isključivo djelatnici šumarije Bosansko Grahovo.

Dana 04. ožujka 2020. godine je održana edukacija na temu "Rad na siguran način pri sječi i izradi drvnih sortimenata". Edukaciju je održao Josip Kojundžija dipl.ing.šum., u sklopu redovnih aktivnosti usklađivanja poslovanja po principima FSC-a.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 8
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana