Bos. Grahovo
Vijesti Šumarije Bos. Grahovo
Cilj ove vježbe je pregled vatrogasne tehnike te uvježbavanje ljudstva na gašenju inicijalnih požara na otvorenom prostoru. 

Budući da se nalazimo u godini punog uroda sjemena obične jele takva povoljna okolnost je iskorištena te su sakupljene rekordne količine češera.

Pozivamo radno sposobne i nezaposlene stanovnike Bosanskog Grahova da se prijave za pošumljavanje.

U suradnji organizacijskih jedinica "Rasadnik Pržine" i "Šumarija Bosansko Grahovo" izvršene pripremne aktivnosti za sakupljanje sjemena obične jele te prva procjena uroda sjemena u 2020. godini

Ekološkom akcijom obuhvaćeni su pristupni putevi prema planini Šator. Čišćena je relacija od sela Peulje do Šatorskog jezera, sela Crnac, Tičevo i Preodac, te lokaliteti Štedra i Velika plećina.

Već četvrti dan djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo vode bitku s velikim požarom. Požar je nastao u blizini javne prometnice u naselju Pržine, lokalitet Ninkovići.

Dana 18.03.2020. godine u odjelima 73/1, 73/2 i 74 Gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo, Šumskogospodarskog područja Bosanskograhovskog uočen je šumski požar. Gašenju su pristupili isključivo djelatnici šumarije Bosansko Grahovo.

Dana 04. ožujka 2020. godine je održana edukacija na temu "Rad na siguran način pri sječi i izradi drvnih sortimenata". Edukaciju je održao Josip Kojundžija dipl.ing.šum., u sklopu redovnih aktivnosti usklađivanja poslovanja po principima FSC-a.

Djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo napravili su akciju čišćenja anorganskog otpada na dvije lokacije te sanaciju divlje deponije u blizini kamionskog puta.

Proteklih desetak dana su djeca, mladi i voditelji u Dnevnom centru za djecu i mlade Livno marljivo radili na izradi natpisa.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 8
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana