Drvar
Vijesti Šumarije Drvar
Apelujemo da građani budu oprezni, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljaju je upaljenu, bez nadzora, te da se odgovorno ponašaju prema prirodi!!!

U periodu od 19.10. - 11.11.2016. godine na području ŠGP "Drvarsko" izvršeno je pošumljavanje na površinama koje su predviđene u planu gospodarenja za 2016. godinu.

U sklopu akcije ''Let's Do It - milion sadnica za jedan dan'' Šumarija Drvar je u suradnji sa Srednjom školom "Drvar" izvršila pošumljavanje na G.J. "Osječenica - Drvar". Tom prilikom zasađeno je ukupno 500 sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris).

U proteklih par mjeseci izvršeno obnavljanje granica lovišta, sanacija polomljenih feromonskih klopki, te prikupljanje odbačenih guma nesavjesnih vozača...

U prostorijama Šumarije Drvar dana 06.05.2016 u 11 sati održana je obuka projektanata za pravilno rukovanje GPS-om i primjenu GIS alata.

Ako vremenske prilike dozvole početak pošumljavanja je u srijedu 04.11.2015. godine.

U šumariji Drvar u toku su poslovi na realizaciji projekta izrade zapreminskih i sortimentnih tablica...

Usvojena nova Šumsko privredna osnova za ŠPP "Drvarsko"...

U ponedeljak, 03.02.2014.godine, u prostorijama šumarije Drvar, održana je javna rasprava na temu izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti na području kojim gazduje šumarija Drvar...

Akcija sadnje drveća u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”

« 1 23 4 »
Stranica: 2 od 4
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana