Drvar
Vijesti Šumarije Drvar
U saradnji sa lokalnom zajednicom izvršena priprema površine za pošumljavanje...

Dana 31.05.2013. godine (petak), u prostorijama šumarije Drvar održana javna rasprava na temu šuma visoke zaštitne vrijednosti na području opštine Drvar ...

U petak, 29.03.2013.god., u šumariji Drvar održano predavanje...

Sastanak upravitelja i pomoćnika sa revirnicima i šum.teh. (primači i otpremači)

U prostorijama šumarije Drvar, 20.12.2012.god., održan je sastanak sa izvođačima radova i kupcima šumskih drvnih sortimenata (tehničko drvo)...

Ponedeljak, 22.10.2012.god., bio je još jedan dan posvećen edukaciji radnika šumarije Drvar u cilju što uspješnijeg gazdovanja šumama na FSC principima...

U srijedu, 19.09.2012.godine, radnici šumarije su upoznati sa zakonskim okvirima i terminologijom zaštite flore i faune...

U petak 03.08.2012. godine u sali za sastanke šumarije Drvar održano predavanje na temu obuke radnika angažovanih na zaštiti šuma...

U četvrtak, 26.07.2012. godine, u prostorijama šumarije Drvar održana je prezentacija za radnike šumarije o celuloznom i ogrijevnom drvetu...

12.06.2012. godine u šumariji Drvar održan je sastanak sa izvođačima radova i kupcima na temu upoznavanja sa FSC sertifikacijom i principima.

« 1 2 34 »
Stranica: 3 od 4
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana