Izvedbeni projekti

Analiza sječe i izvoza i sortiranja drvnih sortimenata

Pravilnik o obujmu mjera pri uspostavi šumskog reda

Obavezne mjere zaštite na radu

Plan šumsko uzgojnih radova plan zaštite šuma i ilegalne ljudske aktivnosti

Procjena okolnih utjecaja i mjere ublažavanja

Mjere zaštite okoliša

Elaborat o uređenju radilišta

2020. god.

Plan edukacija 2020.

HCVF monitoring 2020.

2019. godina

Plan proizvodnje 2019. - Bosansko Grahovo

Plan edukacija za 2019. godinu 

Interesne skupine 2019. - Bosansko Grahovo

Rezultati ankete

Protupožarni plan

HCVF monitoring 2019.

 

2018. godina

Plan proizvodnje 2018 - Bosansko Grahovo

Plan edukacija za 2018 godinu 

Monitoring HCVF

Interesne skupine 2018 - Bosansko Grahovo

Rezultati ankete

Protupožarni plan

 

2017. godina

Plan proizvodnje 2017 - Bosansko Grahovo

Interesne skupine 2017 - Bosansko Grahovo

Plan edukacija za 2017 godinu

Skraćena verzija ŠGO za Šumariju Bosansko Grahovo

Elaborat lokalitet Šator HCVF

Elaborat Ledenica HCVF

 

2016. godina

Monitoring HCVF 2016 - Bosansko Grahovo

Plan edukacije 2016. godina

Plan proizvodnje 2016. godina

Interesne skupine 2016. godina

Ledenica-monitoring 2016. godina

Lokalitet Šator - HCVF monitoring 2016

Izvješća monitoringa rijetkih i ugroženih vrsta - 2016

 

2015. godina

Plan edukacija 2015. godina

Monitoring HCVF 2015 - Bosansko Grahovo

Izvješće monitoringa rijetkih i ugroženih vrsta - 2015

 

2014. godina 

Izvješće monitoringa rijetkih i ugroženih vrsta - 2014