Šumsko Gospodarsko Društvo Hercegbosanske Šume d.o.o osnovano je 1998. godine sa sjedištem u Kupresu. Osnovna djelatnost društva je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, pri čemu se posebna pažnja posvećuje pošumljavanju goleti, uređivanju i čuvanju šuma, te uzgoju i zaštiti divljači.


Poduzeće djeluje u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Društvo s ograničenom odgovornošću (engl. private limited liability company – Inc., njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH) je društvo koje ima svojstvo pravne osobe i u kojem svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnoj glavnici, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo do visine osnovnog uloga, a članovi ne odgovaraju za obveze društva (Rječnik marketinga,Masmedia).

 

Hercegbosanska Županija


Društvo se sastoji se od 8 organizacijskih jedinica. Organizacijske jedinice su direkcija (smještena u Kupresu), rasadnik Pržine (smještenim na magistralnom putu Livno - Bosansko Grahovo) te 6 šumarija po gradovima županije (Bosansko Grahovo, Glamoč, Drvar, Kupres, Livno i Tomislavgrad).


Na vrhu društva se nalazi Skupština koja broji 7 članova.Članovi Društva u Skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i društvenim ugovorom, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem.
Nakon skupštine se nalazi odbor za reviziju (na čijem je čelu direktor odjeljenja interne revizije) te Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 članova.
Upravu društva sačinjavaju direktor i 2 izvršna direktora.  Ona vodi poslove društva na način propisan društvenim ugovorom. Uprava društva je smještena u direkciji koja se sastoji od ureda direktora, te sljedećih službi na čijim čelima se nalaze rukovoditelji službi:

 • Služba za internu kontrolu
 • Služba za proizvodnju
 • Služba za uzgoj i zaštitu šuma
 • Služba za uređivanje šuma
 • Služba za lov i ekologiju
 • Služba za razvoj
 • Služba za mehanizaciju
 • Služba za plan i analizu
 • Služba za prodaju
 • Služba za nabavu
 • Služba za financije
 • Služba za računovodstvo
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Služba graditeljstva