Šumarija je temeljna organizacijska jedinica za izvođenje svih stručno-tehničkih poslova u gospodarenju šumama na dijelu šumsko gospodarskog područja koje se nalazi u granicama Općine.
Šumarija je organizacijski dio Društva i posluje pod direktnim nadzorom Direkcije.

Stručno tehnički poslovi u šumariji organiziraju se po revirnom sustavu. U zavisnosti od obujma poslova, revir predstavlja određeni dio, odnosno jednu ili više gospodarskih jedinica.

Revirom rukovodi revirnik koji za svoj rad odgovara upravitelju Šumarije.
Broj revira koji pripadaju pojedinoj šumariji utvrđuje se godišnjim planom poslovanja.
Šumarijom rukovodi upravitelj Šumarije.
Upravitelj šumarije za svoj rad i za rad šumarije odgovara Upravi Društva.

U šumariji obavljaju se poslovi sistematizirana su sljedeća radna mjesta: upravitelj šumarije, pomoćnik upravitelja za iskorištavanje šuma, pomoćnik upravitelja za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma, pomoćnik upravitelja za opšte poslove, revirnik (revirnik I i revirnik II), projektant, pomoćnik revirnika – primač, pomoćnik revirnika – otpremač, pomoćnik revirnika, lovnik, lovočuvar, referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija, financijsko – materijalni knjigovođa, blagajnik, administrator, skladištar, referent za mehanizaciju, radnik na održavanju objekata, vozač, domaćica, čistačica i čuvar objekata.