Faze uzgojnih radova za uređajno razdoblje

ha

Pošumljavanje

425,70
Popunjavanje postojećih kultura

53,80

Popunjavanje prirodnog podmlatka

60,00

Njega postojećih kultura

479,50

Njega prirodnog podmlatka

362,40

 -U 2011. godini na području kojim gazduje šumarija Drvar izvršeno je pošumljavanje na površini od 12 ha i to:

G.J. ''Jadovnik-Drvar'', odjel 166, na površini 8 ha sadnicama smrče (Picea abies)

G.J. ''Jadovnik-Drvar'', odjel 154, na površini 2 ha sadnicama smrče (Picea abies)

G.J. ''Kamenica-Vučjak'', odjel 19, na površini 2 ha sadnicama crnog bora (Pinus nigra)

2012. godina:

G.J.''Kamenica-Vučjak'', odjel 28c, na površini 1,5ha sadnicama b.bora (Pinus sylvestris)

G.J.''Kamenica-Vučjak'', odjel 20a, na površini 1 ha sadnicama b.bora (Pinus sylvestris)

2013. godina:

G.J. ''Jadovnik-Drvar'', odjel 165, na površini 4 ha sadnicama smrče (Picea abies)

G.J. ''Jadovnik-Drvar'', odjel 166, na površini 4 ha sadnicama smrče (Picea abies)

2014. godina:

G.J. "Kamenica-Vučjak", odjel 10 (odsjeci b i c), na površini 4 ha sadnicama smrče (Picea abies) i bijelog bora (Pinus sylvestris)

- U 2015. godina:

G.J. "Osječenica-Drvar" odjel 77 i G.J. "Klekovača-Drvar" odjel 32 - izvršeno pošumljavanje sa cca 60.000 sadnica c.bora (Pinus nigra), b.bora (Pinus sylvestris) i smrče (Picea abies).