Današnja otvorenost visokih šuma je 14,3 km/1000hadok je otvorenost cijelog područja 12,5 km/1000ha.

Najveći dio gospodarskih šuma je vrlo dobro otvoren primarnom mrežom šumskih prometnica, za čiji jedan značajan dio pri gradnji su iskorištene trase bivših šumskih pruga. Međutim, u prostoru nedostaje mreža sekundarnih šumskih saobraćajnica koja bi mogla značajno smanjiti razdaljinu privlačenja drveta.