Skraćena verzija ŠGO 2015-2024

HCVF elaborat - Vrelo Bastašica 

2020. god.

Plan proizvodnje 2020.

Plan edukacija 2020.

Monitoring rijetkih i ugroženih vrsta Drvar 2020.

Monitoring HCVF-a Jjadovnik_ 2020.

Monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti Drvar 2020.

 

Aktivnosti u 2015. god.

Aktivnosti u 2016. god.

Aktivnosti u 2017. god.

Aktivnosti u 2018. god.

Plan gospodarenja 2018.

 

2019. godina