Gazdinska jedinica Odjel Četinari Lišćari Ukupno
"Osječenica-Drvar" 21 2.519 4.673 7.192
40  2.004 908  2.912 
42  2.000 2.600  4.600 
44/2  1.616 2.421  4.037 
"Klekovača-Drvar" 18  1.389 2.236  3.625 
19  2.176 1.351  3.527 
24  3.749 825  4.574 
51/1  3.097 280  3.377 
51/2  4.031 655  4.686 
64  1.726 1.878  3.604 
65  2.963 1.410  4.373 
"Klekovača-Repovac" 3  6.644 1.971  8.615 
4  5.290 556  5.846 
7  9.023 1.824  10.847 
38  4.688 1.410  6.098 
43  7.756  2.621 10.377 
95  7.720 960  8.680 
107  3.339 1.565  4.904 
112  3.995 915  4.910 
128/1  2.194 1.138  3.332 
128/2  2.995 1.092  4.087 
130  3.837 4.361  4.268 
58  2.519 2.552  5.071 
59  2.876 2.239  5.115 
69  6.922 1.148  8.070 
74  3.387 1.528  4.915 

"Jadovnik-Drvar"

13  0 4.744  4.744 
20A  0 2.516  2.516 
SUMA    100.455    48.447    148.902

Planirane mase su iskazane u krupnom drvetu (m3)

Plan sortimenata za 2015. god možete pogledati klikom na sledeći link