ŠGO

Šumsko gospodarska osnova Glamoč - ŠGP "Glamočko" 2013. - 2022

 

Opće

Fauna područja šumarije Glamoč

Fauna šumarije Glamoč po gospodarskim jedinicama

Crvena lista lovne divljači na području šumarije Glamoč

Drvna zaliha i etat

Šumsko gospodarska osnova

2020.

Monitoring HCVF-a voda 2019-2020.

Monitoring rijekih i ugroženih vrsta 2019.

Popis požara  2013-2020.

Plan proizvodnje 2020.

Iskaz sječa 2015-2019.

2016.

Plan proizvodnje 2016. god.

Realizovana proizvodnja 2016. god.

HCVF elaborat Zaštita vodozaštitnog područja Glamoč G.J. Staretina-Golija

Rijetke i endemske biljne vrste glamočkog područja

Turistički vodič Općina Glamoč

Tragovi šumskih životinja

 

2017.

Plan Prozvodnje 2017.

 

2018.

Rezultati anketnog upitnika Glamoč 2017. g

Monitoring životinja 2014-2016-2018

Monitoring HCVF voda 2013-2018

Monitoring biljaka 2013-2018

Iskaz sječa 2015-2016-2017

 

2019.

Izvješće o monitoringu rijetkih i ugroženih vrsta 2019.

HCVF monitoring - 2019. - Staretina Golija 53