Pošumljavanje u šumariji Glamoč

 

U 2017. godini izvršeno je proljetno pošumljavanje periodu od 27.03.2017.-30.03.2017. god. u odjelu 140 na površini od 30 ha. Pošumljavanje je izvršeno sa 46 800 komada sadnica. Na poslovima pošumljavanja sudjelovalo je 148 povremenih radnika.

U 2016. godini izvršeno je pošumljavanje u periodu 24.10.2016.-24.11.2016. u G.J. Bunarić, u odjelu 139 na površini od 60 ha i u odjelu 138 na površini od 30 ha. Pošumljavanje je izvršeno sa 150000 sadnica, na ovim poslovima sudjelovalo je 138 povremenih radnika.

U 2015. godini izvršeno je pošumljavanje u periodu 15.10.-31.10.2015. na površini od 40 ha, od toga 10 ha u odjelu 145 G.J. Bunarić i 30 ha u odjelu 138 G.J. Bunarić. Pošumljavanje je izvršeno sa 99792 sadnica bijelog bora, a na ovim poslovima sudjelovalo je 128 povremenih radnika.

U 2014. godini izvršeno je pošumljavanje u periodu od 20.10.-07.11. na površini od 40 ha. Pošumljavanje je izvršeno u odjelu 145 G.J. Bunarić, pri čemu je posađeno 97225 komada sadnica, 80100 sadnica bijelog bora, 12000 sadnica smreke i 5 125 sadnica munike.

Planirano pošumljavanje u 2013. godini u Šumariji Glamoč na površini od 50 ha provedeno je od 14 do 22 oktobra u odjelima 143 i 144, G.J. "Bunarić", revir Bunarić II, na predjelu Obljaj. Posađeno je 125000 sadnica bijelog bora, ovaj posao je obavilo 200 povremenih radnika.

G.J. Staretina-Golija 17.05.2013. godine obišli smo pošumljavanu površinu iz 2008. godine nakon pet godina pošumljavana površina izgleda ovako.