Šumarija Glamoč

Junuza Duruta bb, 80230 Glamoč

tel/fax: 034/272-213

 

Upravitelj šumarije Glamoč: Ivica Kasalo, dipl. ing.

Mob: 063/ 332-286

Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje: Ivica Kovačević, mag.ing.

Mob: 063/472-188

Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu: Nikola Srdić, dipl.ing.

Mob: 065/705-253

Pomoćnik upravitelja za opće poslove: Maja Damjanović, mag.iur.

glamoc_zgrada.jpg

Mob: 063/952-617