TABELARNI PRIKAZ OTPREMLJENE DRVNE

ZAPREMINE U 2017. GODINI.

 
                 
                 
  OTPREMA            
KLASA Ukupno (m 3) %            
F 242,68 0,22            
I 25126,12 22,75            
II 40069,93 36,29            
III 21500,72 19,47            
TT                
RUDNO 3034,90 2,75            
CEL.  20453,21 18,52            
Ukupno J/S 110427,56 100            
I Bor 115,30 3,29            
II Bor 585,19 16,71            
III Bor 919,58 26,26            
R- Bor 100,42 2,87            
C-Bor 1781,98 50,88            
Škart                
Ukupno bor 3502,47 100            
Ukupno četinjače 113930,03              
F 68,78 0,25            
Jasika                
I 2115,73 7,80            
II 2951,63 10,89            
III 2383,01 8,79            
OGRIJEV 19591,28 72,26            
ŠKART                
                 
Ukupno listače 27110,43 100,00            
Sveukupno 141040,46