Sječa, izrada i privlačenje

Šumski radovi u Šumariji Kupres, a poglavito su to sječa i privlačenje šumskih sortimenata, se u potpunosti ugovaraju putem javnih nadmetanja. Postupci ugovaranja radova, obveze posloprimca i poslodavca, rokovi te dostavljanje ponuda su prikazani u obavijesti o javnoj nabavi na početnoj stranici.

U Šumariji Kupres postoji 10 uslužnih izvoditelja šumskih radova koji se svake godine prijavljuju na javna nadmetanja. 40% poduzeća imaju 2 stalno zaposlena radnika dok ostali imaju više, a jedno poduzeće ima zaposleno više od 10 radnika. Svi imaju zaposlenog po jednog šumarskog tehničara dok je broj zaposlenih inženjera šumarstva vrlo nepovoljan (2008.).
 

Možemo reći da je tehničko - tehnološka opremljenost izvoditelja radova donekle zadovoljavajuća jer svi izvoditelji posjeduju specijalizirana šumska sredstva za privlačenje tj. šumske zglobne traktore. Najzastupljenije vrste šumskih traktora kod izvoditelja su Timberjack i LKT.  Prosjek šumskih traktora po poduzeću iznosi 2,1 (2008.). Prosječan broj motornih pila po poduzeću je 4,2 (motorne pile u vlasništvu sezonskih radnika- sjekača nisu uzete u obzir).

Uslužni izvoditelji obave 100% šumskih radova sječe i privlačenja drvnih sortimenata u Šumariji Kupres. Mjesečna dinamika radova po jednome traktoru u prosjeku iznosi oko 660 m3. Realizirana količina drvne mase može biti veća od ugovorene. Uglavnom se radi o sječi stabala koja se nalaze neposredno uz vlaku i smetaju prilikom privlačenja, sječi napola izvaljenih i sličnih stabala koja ugrožavaju sigurnost pri šumskom radu. Sva dodatno posječena stabla (ona koja nisu doznačena) se evidentiraju i sijeku uz suglasnost revirnika.