Nakon Domovinskog rata većina lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata u potpunosti je uništena a  fond divljači sveo se na minimum. Zbog toga, Šumarija Kupres ulaže dosta napora i novca u izgradnju lovnih objekata, da bi se donekle približilo prijeratnom stanju i održivom načinu gospodarenja lovištem.

Zatvorene čeke su nužni lovno-tehnički objekti u brdsko-planinskim lovištima, a posebno u staništima medvjeda, vuka i divlje svinje. Korištenjem takvih objekata omogućuje se osmatranje i praćenje trenutnog stanja u lovištu kako bi smo mjerama gospodarenja mogli efikasno utjecati na njihov opstanak, razvoj, veličinu i strukturu populacije i intervenirati kad je to potrebno iz zdravstvenih, selektivnih ili ekonomskih razloga (Ž. Rapaić 2009.)

Da bi ovakvi objekti udovoljili namjeni nužno je izabrati prostor: u utvrđenim staništima divljači, blizu šumskih komunikacija, na širokom proplanku obraslom šumom, na ravnom ili blago nagnutom terenu iza kojega je padina ( u funkciji grudobrana - da spriječi put "lutajućih" ili "rikošet" zrna) i da su od najbližih objekata iste namjene udaljeni barem 8 km zračne crte.

Na izabranom prostoru zatvorena čeka se obavezno smješta na južnoj strani proplanka, po mogućnosti uz sam rub šume ili obraslog prostora, kroz koji će se provesti staza za neprimjetan prilaz objektu. S obzirom na konfiguraciju terena, objekt se gradi na tlu ili na stupovima, cijeneći pri tome osnovni zahtjev za dobru preglednost prostora ispred nje ( radi uspješnog promatranja, fotografiranja i eventualno pucanja) u pravcu sjevera i po mogućnosti u blagom nagibu prema čeki. Unutrašnjost objekta treba minimalno udovoljavati osnovnim potrebama funkcionalnosti i komfora, da bi se stručno osoblje i gosti ugodno osjećali jer ponekad čekanje traje po nekoliko sati.

Hranilište se uređuje u sjevernom dijelu prostora, a potrebna oprema raspoređuje se na način da doprinese povoljnom promatranju i maksimalno mogućoj procjeni stanja( po spolu, starosti, veličini, zdravstvenom stanju i trofejnoj zrelosti) divljači koja dolazi pred čeku. U toku godine lovnik i lovočuvari iznose potrebne količine hrane biljnog i životinjskog podrijetla da bi se ispunile sve zadane smjernice gospodarenja.

Na šumsko gospodarskom području kojim gospodari Šumarija Kupres, postoje ukupno 3 zatvorene čeke na lokalitetima Koprivnice, Duboke i Malovana te u potpunosti odgovaraju svim zahtjevima i svojoj namjeni. U budućnosti se planira izgradnja  novih objekata jer se javlja potreba za njihovom primjenom, a na taj način će se postići što racionalnije gospodarenje lovištem.

 

Osmatračnice

Osim zatvorenih čeka djelatnici Šumarije Kupres izgradili su nekoliko desetaka visokih osmatračnica s kojih se prati brojno i zdravstveno stanje divljači.

Ostala hranilišta, pojilišta i solišta

Tokom cijele godine a naročito za vrijeme velikih snjegova, kad divljač nije u mogućnosti sama pronaći dovoljne količine hrane u prirodi, djelatnici Šumarije Kupres vrše prihranu divljači na brojnim hranilištima, iznoseći dovoljne količine hrane a izgrađena su i brojna solišta koja se također redovno održavaju. U toku ljetnih mjeseci i sušnih razdoblja, pune se lokve s vodom tako da divljač ima dovoljnu količinu pitke vode.