Otvorenost šuma i šumskih zemljišta u Šumariji Kupres je uglavnom nepovoljna. Primarna otvorenost iznosi tek 6,1 m/ha, dok je sekundarna 17 m/ha. Primarna otvorenost visokih šuma na cijelom ŠGP-u je 8,2 m/ha.

U izborniku "karta- ŠGP Kupreško", možemo vidjeti primarnu mrežu šumskih putova i njihov raspored. Najveća otvorenost šuma i šumskih zemljišta je u GJ "Malovan - Želivodić", a iznosi 11,3 m/ha, a ako uzmemo u obzir samo visoke šume ove gospodarske jedinice, onda je otvorenost 15,3 m/ha. Najmanja otvorenost je u GJ "Škrta- Nišan" i iznosi 1,3 m/ha.

Ukupna duljina kamionskih putova iznosi 314,6 km. Od toga šume i šumska zemljišta otvara 162,8 km ili 51,7%, a visoke šume tek 115,4 km ili 36,7 %. Mala otvorenost u odnosu na relativno veliku kilometražu izgrađenih putova je rezultat velikog udjela goleti (31,4%) u ukupnoj površini područja i raštrkanosti šuma, s velikim međuprostorima privatnih površina.