Stanje šumskih cesta na području Šumarije Kupres nije zadovoljavajuće. Dobar dio šumskih cesta ima oštećene kolnike, gornji i donji ustroj ceste.
Najveći uzrok oštećenja je dakako, voda. Uslijed obilnijih kiša i topljenja snijega, voda se prelijeva preko šumskih cesta te nastavlja tok po cesti što uništava gornji ustroj praveći usjeke i brazde.
Razlog tomu je ne postojanje odvodnih jaraka na određenim mjestima. Osim gornjeg ustroja ceste, često je oštećen i donji ustroj. Oštećuje se uslijed djelovanja vode, mraza i velikog opterećenja transportnih sredstava.