Šumsko gospodarsko područje "Kupreško" obiluje raznim vrstama ljekovitog i aromatskog bilja, medonosnim vrstama drveća i grmlja te jestivim šumskim plodovima. Prema istraživanjima Instituta za izučavanje ljekovitog i aromatskog bilja iz Beograda (1972.), ustanovljeno je preko 50 vrsta ovakvog bilja. Na pašnjacima i goletima naših planina nalazimo širok asortiman ljekovitog i aromatskog bilja visoke kvalitete. Ovdje je popis ljekovitog i aromatskog bilja na području Kupresa koje je opisao dr. J. Tucakov 1971. godine:

Artemisia vulgaris- komonika
Allium ursinum- srijemuž, medvjeđi luk
Anemone hepatica- jetrenka
Alchemilla vulgaris- virak
Anemone nemorosa- šumarica
Aquilegia vulgaris- pakuljac, kandlika
Arctium lappa- čičak
Asplenium trichomanes- papratka
Anthyllis vulneraria- ranjenica, ranjenik
Arctostaphyllos uva-ursi- medvjeđe uho, medvjetka
Asarum europaeum- kopitnjak
Asperula odorata- lazarkinja
Agrimonia eupatoria- petrovac, turica
Aconitum variegatum- jadić
Artemisia absinthium- pelin
Atropa bella-donna- velebilje
Achillea millefolium- stolisnik, hajdučka trava
Convalaria majalis- đurđevak, đurđica
Crateagus monogyna- jednoplodnički glog
Ceterach officinarum- zlatna paprat
Capsella bursa-pastoris- pastirska torbica, rusomača
Chenopodium bonus-hernicus- divlji spanać
Circaea lutetiana- bahornica
Corydalis solida- mlađak, mlađa
Convolvulus arvensis- slatkovina, veliki slak
Centaurea cyanus- različak
Chelidonium majus- rosopas, rusa
Chrysanthemum leucanthemum- volovsko oko
Dryopteris filix-mas- navala, šumska paprat
Digitalis ferruginea- naprstak
Digitalis ambigua- žuti naprstak
Daucus carota- mrkva
Echium vulgare- lisičina
Erythraea centaurium- gorka kičica, crveni kantarion
Fragaria vesca- šumska jagoda
Gentiana asclepiadea- šumska sirištara
Gentiana cruciata- sirištara
Gentiana urticulosa- putarnjica, naduta sirištara
Geum urbanum- zečja stopa
Glechoma hederacea- dobričica
Gentiana lutea- srčanik, lincura
Helleborus odorus- kukurijek
Hypericum perforatum- žuti kantarion
Juniperus communis- borovica, smrika
Linum flavum- žuti lan
Muscari comosum- presličica
Meliotus officinalis- zdraljevina, kokotac
Matricaria chamomilla- kamilica
Malva sylvestris- crni sljez,
Malva moschata- poljski sljez, mošusni sljez
Origanum vulgare- vranilovka, mravinac, origano
Ononis spinosa- zečji trn
Plantago lanceolata- bokvica, trputac
Pinus mugo- bor krivulj
Pulmonaria officinalis- plućnjak
Polygonum bistorta- srčenjak
Polypodium vulgare- slatka paprat, oslad
Primula vulgaris- jaglac, jagorčevina
Prunus spinosa- crni trn
Platanthera bifolia- vimenjak
Polygonum aviculare- troskot
Parietaria officinalis- prilip, crkvina
Phyllitis scolopendrium- jelenak
Potentilla tormentilla- poljska steža
Rubus idaeus- malina
Rubus fruticosus- kupina
Rosa cannina- divlja ruža, šapurak
Rhamnus fallax- pasja lijeska
Ruscus aculeatus- veprina uskolisna
Ruscus hypoglossum- zelenika, širokolisna veprina
Sambucus ebulus- abdovina, burjan
Sambucus nigra- bazga, zova
Saponaria officinalis- sapunjača
Satureja montana- vrisak
Saxifraga rotundifolia- očoboljka, kamenjarka
Symphytum officinalis- gavez
Sorbus aucuparia- jarebika
Sanicula europaea- milogled, zdravčica
Symphytum tuberosum- bijeli gavez, žuti gavez
Scrophularia nodosa- strupnik
Sorbus aria- mukinja
Teucrium chamaedrys- dubačac, podubica
Teucrium montanum- trava iva
Taraxacum officinalis- maslačak
Tussilago farfara- podbjel
Urtica dioica- obična kopriva
Urtica urens- mala kopriva
Vaccinium myrtillus- borovnica
Valeriana officinalis- odoljen,
Veratrum album- bijela čemerika
Viola sylvestris- šumska ljubičica
Viola tricolor- poljska ljubičica

Pored navedenih ljekovitih i aromatskih biljaka, možemo još dodati neke koje su također zanimljive s gledišta korištenja sekundarnih šumskih proizvoda. Npr. sakupljanje smole s crnoga bora (Pinus nigra) i obične jele (Abies alba) koja je vrlo ljekovita, zatim, sakupljanje jestivih plodova ribizla (Ribes sp.), trešnje (Prunus avium), lješnjaka (Corylus avellana) i ostalih plodova nekih prethodno navedenih biljaka.

Kako vidimo, raznolikost i rasprostranjenost ljekovitih, aromatskih i drugih biljaka uvelike doprinosi sveukupnom bogatstvu naših šuma koje tako imaju neprocjenjivu vrijednost. No prekomjerno branje nekih biljaka može dovesti do ugrožavanja opstanka vrsta koje obitavaju u predivnim prostranstvima Kupresa i kupreških šuma, a u očuvanju bioraznolikosti i potrajnosti moramo sudjelovati svi. Tako će buduće generacije svjedočiti o ljubavi kupreškog gorštaka prema prirodnim ljepotama koje nas okružuju. U protivnom, nismo prijatelji prirode.

Rijetke i ugrožene biljne vrste na području ŠGP "Kupreško":

Veronica saturejoides- vriskova čestoslavica

Daphne cneorum- crveni uskolisni likovac

Genista sericea var. hercegovinica- svilena žutilovka

Prunus padus- sremza

Sorbus chamaemespillus- mukinjica

Gentiana lutea- srčanik, lincura

Viola beckiana- Beckova maćeha

Taxus baccata- obična tisa

Ilex aquifolium- božikovina

Fritilaria gracilis- gorska kockavica

Convalaria majalis- đurđevak

Viola elengantula- ljupka ljubica

Eryngium alpinum- planinski kotrljan

Soldanella alpina- alpska zvončica

Gentiana acaulis- Kohova sirištara

Gentiana lutea- srčanik, lincura

Gentianella crispata- gorčica

Scabiosa leucophylla- svjetlolisna udovičica

Dactylohriza maculata- pjegavi kaćunak

Erigeron glabratus- planinska hudoljetnica

Nigritella rhellicani- murika

Orchis simia- majmunov kaćun

Saponaria bellidifolia- ljepolisna sapunika

Crepis dinarica- dinarski dimak

Platanthera bifolia- vimenjak