Krajem 70-ih i početkom 80-ih godina prošlog stoljeća podignute su kulture običnog i crnog bora. Ukupna površina tih kultura iznosi 1036 ha. Šumsko gospodarskom osnovom je zaduženo 562,38 ha do sada je realizirano oko 465 ha.

Kultura običnog bora prije orezivanja donjih grana

Prve prorede ovih kultura nisu urađene u vrijeme kada su trebale zbog ratnih zbivanja koji su vladali nego mnogo kasnije, točnije u vrijeme važenja aktualne šumsko gospodarske osnove. Važno je napomenuti da su prve prorede obavljene uspješno iako laički tj. bez prethodnih iskustava. Išlo se sa manjim intenzitetom u nekoliko zahvata da bi se kulture zaštitile od mogućih snjegoizvala i vjetroizvala jer su za ovo područje karakteristični južni vjetrovi.
Proreda se ograničavala na vađenje odumirućih, odumrlih, slabo formiranih i bolesnih, rašljavih stabala. Zbog lošeg prirodnog čišćenja donjih grana to se trebalo ostvariti vještačkim putem tj. orezivanjem donjih grana do 5 m visine stabla koristeći sva sredstva koja nam stoje na raspolaganju ali u granicama ekonomičnosti s ciljem poboljšanja upotrebljivosti i kvalitete drveta jer je poznato da granatost znatno utječe na vrijednost drvnih sortimenata.

Kultura običnog bora nakon orezivanja donjh grana