Kako u Š.G.P. “Livanjsko“ prevladavaju raznodobne šume jele i bukve, sjemenjače bukve, panjače bukve, hrasta i crnog graba uz opći cilj gospodarenja koji se odnosi na ispunjenje višestrukih općekorisnih funkcija šume, osnovni cilj gospodarenja je proizvodnja što kvalitetnije tehničke oblovine, celuloznog i ogrijevnog drveta jele i bukve te prostornog drveta, pa se uglavnom provodi preborni način gospodarenja za raznodobne šume jele i bukve.

Sastojina prije obavljenih radova animalom

Kako je naše šumsko gospodarsko područje uglavnom na kršu što uvjetuje veliku zastupljenost panjača bukve, hrasta i crnog graba i to na površini od 14443,03 ha što je oko 25% od ukupne površine Š.G.P. naše gospodarenje se uglavnom svodi na prorede u ovim sastojinama s ciljem njihovog prevođenja u visoke kvalitetne šume. Te se sastojine prorjeđuju, vade se stabla koja su bolesna, loše formirana, rašljava a ostavljaju ona koja su kvalitetna i zdrava te po mogućnosti ravnomjerno raspoređena po površini i od kojih se sa genetskog stanovišta može očekivati kvalitetan pomladak.

Obavljanje radova animalom

S obzirom na uvjete koji vladaju na terenu odnosno veliku stjenovitost, veliki nagib terena te u cilju zaštite ovih sastojina radovi na izvlačenju i privlačenju drvnih sortimenata se uglavnom obavljaju animalom. Tamo gdje je uvjeti terena dopuštaju ovi radovi se obavljaju u kombinaciji animala i traktora. Ove slike su dokaz da konji najbolje čuvaju šumu.

Sastojina nakon obavljanja radova animalom