Šumarija Livno je u planiranim radovima u Lovištu Troglav izradila komfornu lovačku čeku zatvorenog tipa za udoban boravak više osoba. Čeka će služiti lovu na mrkog medvjeda (Ursus arctos), vuka (Canis lupus) i vepra (Sus scrofa) kao i za promatranje i snimanje divljači, a sve u ispunjenju godišnjeg plana gospodarenja lovištem i divljači. Prostor unutar čeke je opremljena sa tri prozora sa klizni stjenkama, ležajem, stolicama i pisoarom. Čeka je izgrađena na tlu i smještena je na južnoj strani proplanka zbog efikasnijeg korištenja večernjeg svjetla-mjesečine.