Planom prihoda od drveta za Šumariju Tomislavgrad predviđena je sječa neto mase u 2016. godini:

Jela/smreka                                        11094 m3

Crni i obični bor                                   13243 m3

Bukva                                                  5644 m3

 


   Ukupno:                                             29981 m3

 

    Realizacija plana sječa u 2016. godini

Jela                                   19736 m3

 

Crni bor                               6446 m3

Obični bor                              72 m3

Bukva                                2990 m3

Hrast                                      12 m3

O. listače                               135 m3

 


             Ukupno                29391  m3

Uzgajanje šuma u 2016.  godini ostvareno je:
 • Pošumljavanje unutar svih visokih šuma      12   ha
 • Pošumljavanje unutar izdanačkih šuma       20,5 ha
 • Pošumlavanje goleti                                140,9 ha
 • Popunjavanje postojeći kultura                   75   ha                 

 

 

Izgrađene prometnice u 2016. godini   

 

 • Makadamski put                               15,8 km
 • Šumski put za privlačenje                  4,5  km

 

 

 

 

 

Planom prihoda od drveta za Šumariju Tomislavgrad predviđena je sječa neto mase u 2015. godini:

Jela/smreka                                        8726 m3

Crni i obični bor                                    10832 m3

Bukva                                                  5752 m3

 


    Ukupno:                                             25310 m3

 

    Realizacija plana sječa u 2015. godini

Jela                                   10526 m3

 

Crni bor                               6378 m3

Obični bor                             20 m3

Bukva                                6425 m3

Hrast                                      7 m3

O. listače                                  78 m3

 


             Ukupno           23434  m3

 

 

 

 

 

 

 

Planom prihoda od drveta za Šumariju Tomislavgrad predviđena je sječa neto mase u 2014. godini:

Jela/smreka                                        13674 m3

Crni i obični bor                                    15103 m3

Bukva                                                   4954 m3

 


    Ukupno:                                             33731 m3

 

    Realizacija plana u 2014 godini

Jela                                   17795 m3

Smreka                                 27 m3

Crni bor                               4534 m3

Obični bor                             619 m3

Bukva                                 2800 m3

Hrast                                       17 m3

O. listače                                  10 m3

 


             Ukupno           25802  m3

 

Uzgajanje šuma u 2014.  godini ostvareno je:

Pošumljavanje             56 hektara

Popunjavanje kultura   45  hektara

 

Izgrađene prometnice u 2014. godini

 • Asfaltni put                                      0,23  km       
 • Makadamski put                              1,91 km
 • Šumski put za privlačenje                 4,1  km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planom prihoda od drveta za Šumariju Tomislavgrad predviđena je sječa neto mase u 2013. godini:

Jela/smreka                                        12323 m3

Crni i obični bor                                    8861 m3

Bukva                                                   4666 m3

 


 

Ukupno:                                             25850 m3

 

    Realizacija plana u 2013. godini

Jela                                 19435 m3

Smreka    148 m3

Crni bor                                             6289 m3

Obični bor                                            721 m3

Bukva                                                 2971 m3

Hrast 8 m3

O. lišćari                                                 50 m3

 


             Ukupno                              29622  m3

 

Uzgajanje šuma u 2013. godini ostvareno je:

Njega kultura   187,2 hektara

Popunjavanje kultura  62 hektara

 

Izgrađene prometnice u 2013. godini

 • Šumski put za privlačenje                        13,65 km

 

 

 

 

 

Planom prihoda od drveta za Šumariju Tomislavgrad predviđena je sječa neto mase u 2012. godini:

Jela/smreka                                        9 266 m3

Crni i obični bor                                   6 998 m3

Bukva                                                  5 471 m3

Ukupno:                                          21 735 m3

 

    Realizacija plana

Jela/smreka                                      9 248 m3

Crni i obični bor                                 6 434 m3

Bukva                                                1 789 m3

O. lišćari                                                 40 m3

Ukupno:                                          17 512 m3

 

 

Izgrađene prometnice u 2012 godini

 • Šumski put za prijevoz širine 4 m            495 m
 • Šumski put za privlačenje                        6,55 km