Pored čistog šumarstva djelatnost šumarstva je i lovstvo, tako da Šumarija Tomislavgrad zadnjih 30 –ak godina kontrolira lovište Vran. Tek u novije vrijeme od 2000 pa nadalje počela su značajnija su ulaganja u ovu oblast. Izgrađene su 2 visoke čeke sa hranilištima i lokvama, jedan visoka osmatračnica. Divljač se kontinuirano dohranjuje kukuruzom, uginulom stokom i klaoničkim otpadom. Izgrađena je lovačka kuća s osam ležaja sa salom za sastanke te okućnicom s sportskim terenima za nogomet, odbojku na pijesku , boćalište itd.

 

 Tip lovišta Namjena lovišta Površina ha Vrsta divljači
Planinsko Gospodarsko 9925 Divokoza, medvjed, srna, divlja svinja, vuk, zec

Osnovni podaci o lovištu Vran

Temeljne odrednice gospodarskoga pristupa prirodnim šumskim ekosustavima usmjerene ka očuvanju stabilnosti, prirodnosti i biorazonolikosti uključuju isti takav odnos i kod gospodarskog pristupa divljači, te ukupnoj fauni kao nerazdvojivom elementu toga ekosustava.

Svjesni svoje znanstveno-stručne zadaće u promicanju i razvoju lovne misli u BiH, djelatnici lovstva Šumarije Tomislavgrad postignutim rezultatima svjedoče svoju misiju. Tako su već sada jasni i prepoznatljivi rezultati u poslijeratnoj obnovi matičnih fondova krupne divljači, posebno srneće. Na ukupnoj površini lovišta 9925 ha uzgaja se krupna divljač: srna, divokoza, divlja svinja i smeđi medvjed, vuk a od sitne divljači uzgaja se zec, kamenjarka, trčka, šljuka, i dr. Praksa lovnog gospodarenja nalaže radikalne promjene u pogledu profesionalizacije lovnogospodarskog pristupa i za lovišta ostalih lovoovlaštenika.

To, osim svih drugih promjena, zahtijeva i stalna ugroženost šumskih ekosustava zbog promjena vodnih odnosa u staništu, ali i sve evidentnijih klimatskih poremećaja. Boravak u našem lovištu omogućit će vam opuštanje, odmor, osvježenje i mir. U tom prijateljstvu s prirodom moći ćete steći vrijedne lovačke trofeje i svakako lijep lovački doživljaj.