Šumarija Tomislavgrad kontinuirano vrši pošumljavanje goleti. Zanimljivo je napomenuti da je pošumljavanje nije prekidno ni u zadnjem ratu. Samo u zadnjih 9 godina pošumljeno je 624 ha šumskih goleti. Od 2000 godine primjenjuje se metoda pošumljavanja u brazde prethodno izbrazdano dubine 40-80 cm teškim buldožerom. Uspjeh pošumljavanja je neusporedivo veći nego klasičnim načinom. Ovu metodu je Šumarija Tomislavgrad prva primijenila u BIH.

 

Pošumljavanje po godinama od početka Šumsko gospodarske osnove (2011. godina) i dalje.

http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/files/poumljavanje_po_godinama_2011_navie.xlsx

Pošumljena površina od 2001. do 2010..

http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/files/poumljavanje_po_godinama.xls