Prošlo je 126. godina od izrade Županjačkog Elaborata. Županjački Elaborat poznati je rad u šumarskoj i poljoprivrednoj literaturi. Izradila ga je Austro-Ugrska davne 1891. godine. Radi se o nenadmašnom radu u to doba koji je i kasnije citiran pa sve do današnjeg dana .
Prvi osvrt na ovaj rad donosim ovdje rad inženjera Pavla Bilića objavljenom u Šumarskom listu broj 8 od 1924. godin .

Inženjer Ante Dobrić nastavlja s provedbom Elaborata.

Drugi osvrt dao je akademik Pavle Fukarek u povodu pedesetogodišnjice "ŽUPANJAČKOG ELABORATA" Funfzig jahre des "ŽUPANJACER ELABORATES" .
Neposredno nakon Fukarekovog članka nađen je Županjčki elaborat u Direkciji Šuma u Mostaru 1942 godine.

Osvrt  šumarskog  inženjera Pavla Bilića.

 http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/files/pavao_bili_gos._b.ih_umama_1924.doc

 Ante Dobrić

http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/files/ante_dobri.docx

Osvrt akademika Fukareka.

 41 fukarek

Pronalazak Županjačkog elaborata 1942. godine

http://www.hbsume.ba/tomislavgrad/public/images/nalazak_upnjakog_elaborata_1942_godine.docx