Šumarija Tomislavgrad

Adresa: Mijata Tomića 104
Tel: +387/34 352-105
Faks: +387/34 352-183
E-mail: tomislavgrad@hbsume.ba


Upravitelj
Krešimir Jurič, mag. ing. šumarstva
Tel: 034 352 183 
E-mail


Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje:
Ante Tomić, dipl.ing.šum.

Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu:
Nedjeljko Pokrajčić dipl.ing.šum.
E-mail: nedjeljko.pokrajcic@hbsume.ba

Tel:034 352105

Pomoćnici upravitelja za opće poslove:
Renata Perković i Nasko Selimović