Šumarija Tomislavgrad posjeduje trenutno dvije visoke čeke koje su visoko uređene. S krevetima za spavanje i odmaranje, foteljama za osmatranje, grijalicama i pomičnim prozorima.

 

Svaka čeka ima i hranilište s lokvama na kojima kontinuirano ima hrane za divljač.S ovih čeka lovi se smeđi medvjed Ursus Arctos , vuk Canis lupus, vepar Sus scrofa, lisica Vulpes vulpes, ris Lynx linx.