Šumarija trenutno ima jednu osmatračnicu za lov srneće divljači Capreolus Capreolus.


 

Srne u potrazi za hranom lovište "Vran"

 

Naše lovište bogato je i divokozoama Rupicapra Rupicapra.

 

Posebnu atrakciju predstavlja lov na našu najveću i najljepšu šumsku koku tetrijeba gluhana Tetrao urogallus.