Šumarija Bosansko Grahovo

Dalmatinska b.b. 88270 Bosansko Grahovo

Tel/faks: 034/850-056, 034/850-057

E-mail: bosansko.grahovo@hbsume.ba

Upravitelj Šumarije B. Grahovo:
Tomislav Pejaković, dipl. ing. šumarstva

Šumarija Bosansko Grahovo posluje u sastavu ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres. Šumarija gospodari na ŠGP Bosansko-Grahovsko.

ŠGP Bosansko-Grahovsko prostire se na ograncima planine Dinare, a zahvaća i dio planine Šator. Zapadna granica ovog područja je ujedno i državna granica s Republikom Hrvatskom. Na jugu ovo područje graniči s glamočkim, a na sjeveru s drvarskim područjem.

Ovo područje čine šumski kompleksi koji okružuju kraška polja: Grahovsko, Pašića polje i dijelom Livanjsko polje. Navedena polja prostiru se u pravcu sjeverozapad-jugoistok tako da ih s jugozapadne strane ograničava vijenac Dinare koji počinje s Uilicom, a završava s Gnjatom, a na sjeveroistoku ova polja okružuju planine Jadovnik i Šator. Najviši planinski predjeli su bez šumskog pokrivača. Najviši vrh ovog područja je na planini Šator 1872m nv. Najviši vrh Dinare se nalazi na visini od 1831m nv, ali granica područja ne izlazi na sam vrh. Planina Uilica je visoka 1654 m, a Jadovnik je nešto niži 1640 m.

U vijencu Dinare posebnu cjelinu čini planina Gnjat s vrhom zvanim Bat 1851 m. Teritorijalno-organizacijska podjela: Ukupna šumsko zemljište ŠGP „Bosansko- Grahovsko“ iznosi 43186,4 ha. Od toga visoke šume s prirodnom obnovom zauzimaju 15318,9 ha, izdanačke šume 4119,3 ha. Znatan dio i do danas se vodi kao minski sumnjiv teren cca 11 934,1 ha. Ostale površine su šumske goleti i čistine, kao i površine koje su nepodesne za gospodarenje u šumarskom smislu.

ŠGP Bosansko-Grahovsko podijeljeno je na nekoliko gospodarskih jedinica, a to su:

1- G.J. Uilica

2- G.J. Jadovnik Grahovo

3- G.J. Jadovnik Drvar-dio

4- G.J.Međugorje Nuglašica

5- G.J.Gnjat Risovac